top of page

Sistem za hitro ugotavljanje PROTIMIKROBNE ODPORNOSTI (PMO) pri vnetju sečil psov in mačk

Updated: Aug 12, 2021EUREKA PROJEKT E! 13509 - PetriView


Ene izmed največjih zdravstvenih težav na svetu so proti antibiotikom odporne bakterije. Ker se bakterije prenašajo med živalmi in ljudmi, je pomembno, da živalske infekcije zdravimo z ustreznimi antibiotiki.

Klasično testiranje PMO se v praksi redko uporablja in ima dve negativni lastnosti. Na rezultate testiranja se čaka predolgo (7 dni) in je relativno drago za potrošnika.


Z PetriView projektom želimo doseči, da bi pri okužbah sečil psov in mačk omogočili hiter, cenejši in zanesljiv test PMO in s tem pripomoremo v boju proti odpornim bakterijam.Javni razpis za dodeljevanje

spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019


Namen: Z razpisom želijo omogočiti podjetjem vključevanje v mednarodne projekte EUREKA in spodbuditi njihovo udeležbo na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.


Vrednost projekta: 935.550,00 €, od tega sofinanciramo s sredstvi državnega proračuna s kohezijsko politiko: 254.400,00 €.


Trajanje projekta: 1. november 2020 - 30. april 2023


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih je dosegljivo na spletni strani

119 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page