top of page

ŠUM NA SRCU

Poslušanje bitja srca je osnovna tehnika prepoznavanja delovanja tega pomembnega organa. Srce poslušamo s stetoskopom na levi in desni strani prsnega koša. Za dobro oceno srčnih tonov in šumov je ključnega pomena tišina v okolici, miren pacient, ki ne renči, sope ali prede ter zbranost veterinarja, ki posluša.


Stetoskop - medicinski pripomoček za poslušanje srca


Srčno delovanje je sestavljeno iz dveh tonov v enem srčnem ciklu. Ta dva tona imenujemo S1 (glasnejši zvok, ki ga slišimo ob zapiranju mitralne zaklopke) in S2 (po jakosti tišji ton, slišimo ga ob zaprtju aortne in pulmonalne zaklopke). Ob določenih bolezenskih stanjih lahko slišimo še tretji (S3) in četrti (S4) ton. Takemu ritmu pravimo galop, podobno kot pri teku konja gre za tritaktni ritem.


Tretji ton ustvarja hitro polnjenje ventriklov, četrti pa kontrakcija atrijev. Pri malih živalih sta oba tona povezana z bolezenskimi stanji, medtem ko sta lahko pri konjih in kravah normalen pojav.


Srčni šumi so zvoki, ki jih ustvari turbulenten tok krvi skozi ozke prehode.

Predvsem pri mladih živalih so lahko blagi šumi normalen/fiziološki pojav in z odraščanjem izginejo. Pri mačkah, redkeje pri psih, se lahko določeni šumi pojavijo šele, ko se frekvenca srca poviša, se pravi, ko se mačka vznemiri ali prestraši.


Šumi se klasificirajo glede na več dejavnikov: glede na čas v srčnem ciklusu, glede na intenziteto, glede na lokacijo ob poslušanju (levo ali desno na prsnem košu ter medrebrni prostor kjer se šum najbolje sliši), glede na frekvenco in fonografsko konfiguracijo (šum je lahko ves čas trajanja enako močen, lahko njegova intenziteta narašča ali pa pada).


Glede na intenziteto razdelimo šume na šest stopenj (I-VI). Šum I stopnje sliši le dobro strenirano uho, šum VI stopnje pa je lahko že viden kot fibrilacija stene prsnega koša.


Pomembno je, da vsak šum dobro ocenimo. Taka ocena lahko zelo doprinese k hitrejši in kvalitetnejši diagnostiki srčnih bolezni, metoda poslušanja pa je dostopna vsakemu veterinarju, ne le kardiologu, če je le pacient pripravljen na nekaj trenutkov mirnosti in sodelovanja.


Polona Padežnik, dr.vet.med.

294 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page