top of page

TRAJNOSTNA in OKOLJU PRIJAZNA ZAMBA VETERINA

Updated: Feb 27


Ponosni smo, da smo s strani javne agencije SPIRIT  kot prva veterinarska organizacija, dobili priložnost v vključitev projekta trajnostne in krožne transformacije, da nadgradimo naše znanje in izkušnje, ter da lahko s svojimi inovacijami in trajnostnimi rešitvami za naše stranke pomembno prispevamo k izgradnji krožnega gospodarstva v veterinarstvu.
Podpora za trajnostno in krožno transformacijo veterine

V podjetju Vets4science d.o.o se že dolgo zavedamo pomena trajnosti in odgovornega ravnanja z viri. Ponosni smo, da smo s strani javne agencije SPIRIT kot prva veterinarska organizacija, dobili priložnost v vključitev projekta trajnostne in krožne transformacije, da nadgradimo naše znanje in izkušnje, ter da lahko s svojimi inovacijami in trajnostnimi rešitvami za naše stranke pomembno prispevamo k izgradnji krožnega gospodarstva v veterinarstvu.


Vse to nas bo vodilo v ne samo odgovorno ravnanje s premoženjem, temveč tudi v vedno bolj odgovorno ravnanje z NARAVO!Vse to nas bo vodilo v ne samo odgovorno ravnanje s premoženjem, temveč tudi v vedno bolj odgovorno ravnanje z NARAVO!
Spirit delavnica - Trajnostna in krožna transformacija podjetja


NASLOV PROJEKTA:


Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025) v okviru ukrepa mehanizma za okrevanje in odpornost (investicija B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«)


OPIS PROJEKTA:


V podjetju Vets4science d.o.o se že dolgo zavedamo pomena trajnosti in odgovornega ravnanja z viri. Ponosni smo, da smo s strani javne agencije SPIRIT kot prva veterinarska organizacija, dobili priložnost v vključitev projekta trajnostne in krožne transformacije, da nadgradimo naše znanje in izkušnje, ter da lahko s svojimi inovacijami in trajnostnimi rešitvami za naše stranke pomembno prispevamo k izgradnji krožnega gospodarstva v veterinarstvu. Podlaga za nadaljni razvoj so naše že znane raziskave na področju odpornosti bakterij, kjer z našim produktom Petriview App, ki omogoča hitro ugotavljanje le-te in spodbuja trajnost, želimo sebe in uporabnike ozavestiti še na področju krožne transformacijue. S tem bomo pripomogli k doseganju ciljev prednostnega področja S4 Zdravje – medicina, kot so odporne bakterije in translacijske raziskave. Prav tako naš projekt nagovarja na globalnem nivoju k uresničevanju ciljev strategije pametne specializacije. Vse to nas bo vodilo v ne samo odgovorno ravnanje s premoženjem, temveč tudi v vedno bolj odgovorno ravnanje z NARAVO!


PRORAČUN 15.262,20 EUR – V OBLIKI STORITVE

TRAJANJE: 4 MESECE (SEPTEMBER 2023-JANUAR 2024)

SPLETNO MESTO: www.zamba.si

PREJEMNIK: Vets4Science, d.o.o.


Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma www.noo.gov.si

Več takih projektov lahko najdete tudi na www.evropskasredstva.si


Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod
Spirit - JR STKTP NOO 2022–2025

59 views0 comments

Comments


bottom of page