top of page

Splošni pogoji uporabe Zamba.si
 

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo v Zamba.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.
 

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tudi slednjim priporočamo seznanitev s pogoji storitve.

 

1. Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev zamba.si (v nadaljevanju storitev).

Storitev obsega:

        1. spletno mesto Zamba.si z različnimi podsklopi;
 

        2. brezplačno obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, pri čemer gre                  lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja lastnik storitve, kot tudi blaga in                    storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z lastnikom storitve.


Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.
 

Storitev je v lasti in upravljanju družbe Zamba.si d.o.o. (v nadaljevanju lastnik storitve).
 

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.
 

Prijava
 

Če želi uporabnik komentirati na Zamba.si, se mora prijaviti prek Facebookovega vtičnika z uporabniškim imenom in geslom ali z uporabno spletnega obrazca. 
 

2. Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

Storitev lahko vsebuje tudi vsebine, ki morda niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe. Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih skrbnikov oz. staršev.
 

S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za uporabo teh storitev, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.
 

Starši oz. skrbniki v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin. Starši oz. skrbniki so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe storitve brez svoje prisotnosti in/ali vednosti.

 

3. Storitev in funkcije storitve

Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov.
 

V okviru storitve se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki nam omogočajo, da ohranjamo za uporabnike brezplačno storitev. Zato uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin.
 

V večini člankov je omogočena tudi možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izražajo svoja mnenja in poglede. Stališča komentatorjev niso povezana z uradnim stališčem lastnika storitve.
 

Pri uporabi storitve je prepovedano naslednje:


     1. vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;


     2. izvajanje aktivnosti na Zamba.si, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;


     3. uporaba storitve Zamba.si za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;


     4. kakršno koli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.
 

Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina posameznih strani Zamba.si in stopnja njihove interaktivnosti so odvisni tudi od načina dostopa do strani Zamba.si in od naprave, s katero se dostopa do Zamba.si. Uporabnikom je uporaba storitev na Zamba.si omogočena prek svetovnega spleta, mobilnih naprav z ustreznim brskalnikom in prek drugih povezanih naprav (IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni).
 

Na Zamba.si je mogoč tudi dostop do komercialnih in/ali plačljivih storitev, ki imajo lahko svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve.
 

Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev in tretjih ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.
 

Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporabljajo storitev v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.
 

Če uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve ali več povezanih storitev.

Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi, ko z uporabo storitve kakor koli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.
 

Funkcije družbenih omrežij

Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Twitterju, Instagramu in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbenih omrežjih na način, kot je dostopen iz same storitve.

 

4. Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto Zamba.si, v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), lahko citirate vir. Uporabnikom priporočamo, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbenih omrežjih, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika Zamba.si prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke na ali s Zamba.si.

 

5. Vsebine uporabnikov

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršen koli način posreduje prek katere koli funkcionalnosti storitve.

Lastnik storitve ne preverja verodostojnosti vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin na Zamba.si uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

     1. vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;

     2. vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega           prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico               radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega                           oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;

     3. vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne               priredbe;

     4. vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to           za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.
 

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot za kakovost.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve Zamba.si, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

Lastnik storitve v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršne koli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katere koli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršno koli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Komentarji uporabnikov

Komentiranje člankov na Zamba.si ni pravica, pač pa možnost, ki jo omogoča lastnik storitve.

Uporabnikom je v okviru objave uporabniških vsebin in komentarjev zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Uporabniki se lahko svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo vesti in mnenja, upoštevajoč napotke v nadaljevanju.

Uporabniki, ki želijo objaviti svoje mnenje in poglede v obliki komentarja, se zavezujejo, da:


     1. se v komentarjih novic držijo teme samega članka, o katerem teče pogovor;

     2. v kolikor se uporabnik in komentator s člankom ne strinjata, ga lahko komentirata, vendar argumentirano in           brez žaljenja, osebnega napada, groženj in blatenja souporabnikov;

 

     3. se bodo držali e-bontona, da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje, ne bodo uporabljali                       okrepljenih črk za celoten prispevek, saj so te namenjene poudarjanju zgolj določenega dela besedil;

 

     4. ne bodo objavljali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno,

         grozečo, obsceno ali katero koli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike Zamba.si. Prav tako je

         prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in drugih oseb;

     

     5. ne bodo objavljali reklam, ponavljali praznih ali identičnih sporočil ter izvajali kakršnih koli drugih dejavnosti,

         ki so v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega

         govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;

     

     6. ne bodo uporabljali simbolov, znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače

         vznemirjajo ljudi;

     

     7. ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih uporabnikov ali neuporabnikov Zamba.si, prav tako ne bodo v     

         objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali

         posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršne koli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi

         bile lahko prizadete katere koli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko

         povzročil kakršno koli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;

 

     8. bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) komentirali v slovenskem jeziku, v nasprotnem                   primeru si lastnik storitve pridružuje pravico tovrstne komentarje strojno prevesti, moderirati ali izbrisati;

 

     9. bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot

         tudi za vsebino;

 

    10. so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;

 

    11. ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;

 

    12. bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili lastniku storitve ali tretjim osebam s                   posredovanjem vsebin in uporabo storitve.

Lastnik storitve si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Lastnik storitve ima pravico brez pojasnila odstraniti, premakniti ali zapreti katero koli temo oz. komentar članka, ko se mu zdi to potrebno. Prav tako si lastnik storitve brez pojasnila pridržuje pravico, da lahko kadar koli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do storitve oz. do sodelovanja pri vnosu komentarjev.

Lastnik storitve pri moderiranju izhaja iz Etičnega kodeksa za regulacijo sovražnega govora na portalih, ki so sprejeti pod pokroviteljstvom Spletnega očesa in lastne presoje.

 

6. Informacije o obdelavi osebnih podatkov v povezavi z uporabo medija in storitev Zamba.si

Splošno

Pri uporabi spletne strani in storitev na spletni strani se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s temi pogoji.

Lastnik storitve kot upravljavec podatkov posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij in osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in temi pogoji.

V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Spletno stran Zamba.si lahko obiščete brez registracije. Registracija je potrebna le, če uporabljate kakršno koli storitev, ki potrebuje prijavo, ali se naročite na obveščanje.

Ob obisku spletne strani (tudi ob obisku brez prijave) si lastnik storitev pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen sta prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje do uporabnikov prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Pravilnik o piškotkih si lahko ogledate na https://Zamba.si/nastavitve-piskotkov.

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Zamba.si d.o.o., Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje, www.zamba.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Zamba.si, d. o. o., je dosegljiva na naslovu Zamba.si d.o.o.., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje, oziroma prek elektronske pošte info@zamba.si.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec – lastnik storitve obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

  - za zagotavljanje, izvajanje in uporabo storitev – kjer je za zagotavljanje storitev oziroma  v skladu s temi pogoji   

    potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje                      pogodbe.

  - če se prijavite v nagradne igre – za izvedbo nagradnih iger, pri čemer za ta namen veljajo dodatna, vsakokrat

     veljavna pravila in pogoji.

 

Če nam uporabnik poda soglasje, bo lastnik storitve podatke obdeloval tudi za namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Upravljavec zbira soglasja:  

  - za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer bo lastnik uporabnike storitve obveščal o

    novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na Zamba.si in preostalih spletnih

    straneh, ter produktih, ki so v lasti lastnika storitev, pri čemer obveščanje poteka prek uporabnikovega

    elektronskega naslova.

 

  - za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah,

    akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev lastnika storitev, ki oglašujejo na spletnih strani, ali produktih

    lastnika storitev, bodisi za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko lastnik storitve

    glede na njihovo zanimanje pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral;

 

  - za prikazovanje osebno prilagojenih oglasnih sporočil s pomočjo uporabe piškotov (če  podate ustrezno

    soglasje za uporabo piškotkov);

 

  - za druge namene, navedene v soglasju.

 

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Zamba.si d.o.o., Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@zamba.si.

Ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. sporočila SMS, aplikacije) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja Vets4science preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Zakoniti interes

Podlaga za obdelavo podatkov je lahko tudi zakoniti interes, s katerim upravljavec zasleduje  poslovne interese družbe ali tretjih oseb. Upravljavec bo osebne podatke obdeloval na podlagi zakonitega interesa za namene, opredeljene v teh pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Zamba.si obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Zamba.si d.o.o. obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

Analize

Zamba.si stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje storitev v okviru svojega spletnega portala Zamba.si in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev, izboljšanje priprave vsebin in aktivnosti v okviru svojega spletnega portala Zamba.si. Vets4science pri tem obdeluje podatke o uporabniku, uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo. Vets4science pri tem ne obdeluje lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika ali če podatki prej niso anonimizirani. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij.

Vrste podatkov

Lastnik storitve obdeluje naslednje osebne podatke:

  - ob uporabi spletne strani brez prijave se o uporabi spletne strani zbirajo piškotki – v skladu s pravili o uporabi   

    piškotkov – https://Zamba.si/nastavitve-piskotkov

  - s prijavo na Zamba.si za namen komentiranja o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: ime,

    priimek, nadimek, elektronski naslov, IP-številko, uporabniško ime (username), status (aktiven – prijavljen ali

    neaktiven), datum prve prijave in datum zadnje prijave.

  - s prijavo v nagradno igro v okviru storitve Zamba.si o uporabniku zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

    ime, priimek, letnico rojstva, regijo, spol, elektronski naslov, IP-številko, datum prijave v nagradno igro, naziv

    nagradne igre, čas sodelovanja v nagradni igri, morebitna soglasja za obdelavo podatkov, druge podatke,

    zahtevane ob prijavi v posamezno nagradno igro.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od posameznika ali na podlagi odobritve posameznika iz prijave prek Facebookovega računa.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Piškotki in podatki, vsebovani v piškotkih, se hranijo v skladu s pravili o uporabi piškotkov.

Če je uporabnik podal komentar, bo upravljavec po prejemu preklica podatke o uporabniku hranil zaradi vodenja evidence identitet komentatorjev, potrebne zaradi varovanja upravljavca pred morebitnimi pravnimi zahtevki komentatorja ali tretjih oseb še 5 let od objave zadnjega komentarja.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Vets4science, d. o. o., dobavitelji IT-storitev in uradni organi.

Če je tako navedeno pri posamezni storitvi ali v soglasju, ki ga poda posameznik, so uporabniki lahko tudi poslovni partnerji Vets4science, d. o. o. (npr. pri nagradnih igrah podeljevalci nagrad, morebitni soorganizatorji nagradnih iger).

Preden Vets4science dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi ali pogojih za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Poslovni partnerji lastnika storitve imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za izvajanje storitve.

Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od lastnika storitev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec storitve praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, lastnik storitve to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

  - izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih lastnik storitve o uporabniku

    obdeluje,

  - popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje lastnik storitve, niso

    pravilni,

  - izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da lastnik storitve preneha oziroma omeji

    obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

  - ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

  - uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali lastniku storitve.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da lastniku storitve Vets4science posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

  - na e-naslov: info@zamba.si 

  - na poštni naslov: Vets4science, d. o. o., Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje

  - se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa ali

- se odjavijo prek prijavnega obrazca na Zamba.si.

 

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki lastniku storitve sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Lastnik storitve bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da lastnik storitve pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Vets4science. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Vets4science, d. o. o., Kukovečca ulica 2, 3000 Celje, ali na e-naslov info@zamba.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Vets4science pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev oziroma za sklenitev pogodbenega razmerja za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Vets4science ne more pridobiti, lahko Vets4science zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko Vets4sciencu posredujejo tudi druge, dodatne podatke.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Vets4science bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje uporabnika (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

7. Pridržki

Lastnik storitve se bo po najboljših močeh trudil na straneh Zamba.si zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike Zamba.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik storitve v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo.

Ker na straneh Zamba.si obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi lastnik storitve nima nadzora, lastnik storitve ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo Zamba.si, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Celju ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

Vets4science, veterinarske storitve, d. o. o.

direktor Aleksandar Plavšić

IMPRESUM

Izdajatelj: Vets4science, veterinarske storitve, d. o. o. , Kukovčeva ulica 2, 3000 Celje

bottom of page